0343 59 58 05 perspectief@cvpo.nl

Wij zijn er voor je als je nieuw zicht wilt ontwikkelen op de realiteit vanuit jouw werkelijkheid.

Je gaat zien wat niet klopt of past en welke mogelijkheden toekomstperspectief bieden.

Voor jezelf, voor anderen, voor de aarde en al wat leeft.

We zijn er ook als je stappen wilt zetten naar hoopvol toekomstperspectief.

Zelf, met anderen, voor anderen, als persoon of organisatie.

Wat we doen

Je merkt dat er steeds meer onbegrip is en mensen steeds verder van elkaar af komen te staan. Je vraagt je af hoe het zit met al die partijen die er voor mensen zouden moeten zijn. Je maakt je zorgen over het klimaat en verlies van biodiversiteit. Je zoekt naar houvast en toekomstperspectief.

Kom langs voor een verkennend gesprek. We helpen bij zicht op hoopvol toekomstperspectief. Persoonlijk, voor organisaties en ook maatschappelijk.

En je wilt iets doen!

Wij helpen om een verstoorde balans in ontwikkelde gedrags- en handelingspatronen vanuit betekenisgeving weer in evenwicht te krijgen.

Wij helpen je te ontdekken wat je zelf kunt doen en wat daarbij komt kijken. We zorgen ervoor dat je gelukkiger verder kunt en hoe je aan je eigen geluk kunt bijdragen. Op een manier die bij jou past in omgevingen die daar aan kunnen bijdragen.

Hoe we werken

We werken vanuit de contextmethode. Die gaat uit van gedrag dat zich in wisselwerking met omgevingen en omstandigheden als patroon ontwikkelt.

Ontdek de contextmethode voor routes naar hoopvol toekomstperspectief.

Kom je kennismaken dan hebben we altijd eerst een gesprek over jouw situatie en vraag. Vanuit onze methode krijg je daar een andere kijk op aangereikt. Wil je ook zicht op nieuwe perspectieven dan bespreken we dat en kijken we wat daar bij komt kijken.

Ontdek de contextmethode voor routes naar hoopvol toekomstperspectief.

De methode werkt uitstekend voor privé- én voor werksituaties. Je ontwikkelt nieuw perspectief en krijgt zicht op nieuwe mogelijkheden waar je zelf of met anderen mee aan de slag kunt.

Deze methode helpt mensen en organisaties om completer en gelukkiger te worden door meer en soms anders betekenis te geven.

Zicht op perspectief

Organisatieperspectief

Perspectief in context

Toekomstperspectief

Onze motivatie

We merken dat werkelijkheden van politici, journalisten, wetenschappers en juristen inmiddels waarheden zijn geworden die over mensen heen worden getrokken. Organisaties die er voor mensen zouden moeten zijn om ze te helpen met wat ze niet kunnen, vinden dat mensen in die werkelijkheden moeten passen.

Wij staan voor een route die een nieuwe evenwicht brengt tussen werkelijkheden en realiteit van mensen in hun leefwereld.

We willen dat de realiteit van betekenis wat er voor alle leven toe doet uitgangspunt is en blijft voor het handelen van overheden en organisaties.

We willen mensen helpen die vastlopen in werkelijkheden die niet hun realiteit zijn. Daarvoor is een nieuwe richtinggevende grondslag nodig waarin evolutionaire betekenisgeving weer het gewicht krijgt wat het voor alle leven heeft.

Het centrum voor perspectiefontwikkeling (CVPO) werkt met de contextmethode die is voortgekomen uit het werk dat al jaren door stichting Sezen wordt uitgedragen en doorontwikkeld.

Binnen het CVPO zijn verschillende partijen actief die op hun eigen manier mensen en organisaties helpen met nieuw perspectief ontwikkelen.

We hebben voor CVPO nog geen vaste organisatievorm gekozen omdat we uitgaan van de omgeving van mensen, hoe die zich ontwikkelt en het hen mogelijk maakt zich te ontplooien. Het gaat niet om veel geld verdienen, maar wel om onze inspanning  – hoogwaardig en financieel – lang vol te houden.

Wilt u bijdragen aan deze beweging waar wij voor staan dan kunt u een memberschip overwegen. We kijken graag welke vorm u aanspreekt.

Voor Wie

Voor jou persoonlijk

Vanzelfsprekend zijn we er voor jou persoonlijk. Jij die voelt dat jouw oriëntatie niet past bij de omgeving waarin je leeft, woont of werkt; in stress raakte, daar al heel lang mee moet leven maar dat niet onder woorden kunt brengen. Je ligt wellicht op de route naar arbeidsconflict of scheiding. Of spanning heeft je inmiddels alle toekomstperspectief ontnomen, maakte je depressief of gaf onverklaarbare lichamelijke klachten. Wellicht heb je een stoornis opgespeld gekregen. Terwijl je alleen maar anders bent dan de meeste mensen. In een gesprek gaan we na of herkennen van vormen van betekenisgeving je verder kan helpen en we reiken aan wat daarvoor nodig is.
Bel ons dan voor een afspraak. Het tarief van zo’n gesprek is € 125,- voor anderhalf uur, inclusief BTW.  Contact

Perspectief op gezond leven

We zijn er voor mensen die anderen willen helpen met perspectief op gezond leven. De coach, onderwijszorgcoördinator, huisarts, psychotherapeut, bedrijfsarts, leidinggevende en psychiater die willen begrijpen hoe iemand fysiek en psychisch ziek werd door spanningen tussen iemands oriëntatie en de definitie van de situatie in zijn of haar omgeving. Hoe zo’n mismatch tussen vormen van betekenisgeving kan evolueren in fysieke en psychische klachten. En hoe en waarom herkennen van vormen van betekenisgeving in heel veel gevallen een helende werking heeft. Kennismaken

Perspectief op klimaatverbetering

Wij zijn er ook als het klimaat en verlies van biodiversiteit je zorgen baren, en je er ook iets aan wilt doen. Onderwijs is dan een belangrijke omgeving waar je alle vormen van betekenisgeving zou willen overdragen zodat dit mensen inspireert en toekomstperspectieven geeft. Het is de koninklijke route om verantwoord te leren omgaan met de aarde en alles wat erop leeft, en om jonge mensen te laten ervaren dat ze zich kunnen ontwikkelen als hele (bij gebrek aan een beter woord) personen. Kennismaken

Voor politici en journalisten

We zijn er ook voor de journalist en politicus die willen begrijpen waar het gevoel van onbehagen dat in onze samenleving leeft vandaan komt. Onbehagen staat voor niet onder woorden kunnen brengen dat je iets mist wat er voor jou toe doet. De burger voelt het in de weergave van gebeurtenissen, in wat wordt waargenomen, in oordelen hoe iemand doet. Door de vormen van betekenisgeving van politici onder woorden te brengen en wat mensen daarin missen, wordt niet alleen het huidige onbehagen weggenomen maar ook de democratie gevoed. Kennismaken

Mensen in contact met andere culturen

En we zijn er voor degenen die intensief met andere culturen in contact komen. De manager en zakenmensen die internationaal gaan, de leiding van een voetbalclub, de wethouder en leden van een wijkteam, de commissaris van politie en de wijkagent, de huisarts en bedrijfsarts. En de verzekeraar en bankier die risico’s anders wegen dan mensen met een sociale oriëntatie. Kennismaken

Kennismaken

Je kunt direct met ons de puzzels bespreken waar je mee worstelt. We denken met je mee of en hoe die met betekenisgeving zijn op te lossen en wat je daarvoor nodig hebt. Neem contact op en we maken gelijk een afspraak. Een gesprek van 1,5 uur kost € 125,- ex btw.

Voor wie in zijn of haar professionele praktijk een eerste inzicht wil hebben in betekenisgeving, organiseren we Proeverijen van een dagdeel waarin je kennis maakt met de contextmethode en de mogelijkheden ervan.

Je kunt ook intekenen voor  diverse thematische programma’s van 3 tot 5 dagen, waarin de contextmethode uitdiepen en waarin vormen van betekenisgeving en hoe die in oriëntaties en definities van de situatie zichtbaar worden.