0343 59 58 05 perspectief@cvpo.nl

Over ons

Onze motivatie

Wij zijn een stichting in oprichting. We zijn voortgekomen uit Stichting Sezen. Daarin is het gedachtegoed van Wim van Dinten ondergebracht. Hij heeft zich 30 jaar lang bezig gehouden met de vraag of en hoe je een paradigma kunt herkennen en onderbouwen. Hij is erin geslaagd die te verbinden met vormen van betekenisgeving en te laten zien hoe die als vooringenomenheid het waarnemen, oordelen en handelen van mensen bepalen. Die vooringenomenheid noemt hij oriëntatie.

Zijn inzichten zijn in Stichting Sezen verder uitgewerkt door een team mensen waarin Imelda Schouten en Leonie van Dinten een hoofdrol spelen. Hun inzichten zijn de grondslag van het Centrum voor Perspectiefontwikkeling (CVPO). We hebben voor CVPO de vorm van stichting gekozen omdat we uitgaan van de omgeving van mensen, hoe die zich ontwikkelt en het hen mogelijk maakt zich te ontplooien. Het gaat niet om veel geld verdienen, maar wel om onze inspanning  – hoogwaardig en financieel – lang vol te houden.