0343 59 58 06 perspectief@cvpo.nl

Over ons

Onze motivatie

Wij zijn een stichting in oprichting. We zijn voortgekomen uit Stichting Sezen. Daarin is het gedachtegoed van Wim van Dinten ondergebracht. Hij heeft zich 30 jaar lang bezig gehouden met de vraag of en hoe je een paradigma kunt herkennen en onderbouwen. Hij is erin geslaagd die te verbinden met vormen van betekenisgeving en te laten zien hoe die als vooringenomenheid het waarnemen, oordelen en handelen van mensen bepalen. Die vooringenomenheid noemt hij oriëntatie.

Zijn inzichten zijn in Stichting Sezen verder uitgewerkt door een team mensen waarin Imelda Schouten en Leonie van Dinten een hoofdrol spelen. Hun inzichten zijn de grondslag van het Centrum voor Perspectiefontwikkeling (CVPO). We hebben voor CVPO de vorm van stichting gekozen omdat we uitgaan van de omgeving van mensen, hoe die zich ontwikkelt en het hen mogelijk maakt zich te ontplooien. Het gaat niet om veel geld verdienen, maar wel om onze inspanning  – hoogwaardig en financieel – lang vol te houden.

Bestuur

Wim van Dinten, waarnemend voorzitter

Wim genoot een academische opleiding als wiskundig ingenieur in Delft. Hij werkte bij Philips en stapte over naar de Rabobank. Binnen Rabobank Nederland leidde hij tot 1984 de informatisering en was tot 1999 als Directeur Strategie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie, waaronder de vraag of ze de coöperatieve vorm moest houden. Vanaf 1987 was hij bijzonder hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en vanaf de oprichting tot 1999 kerndocent aan de NSOB en één van de oprichters van Het Expertise Centrum. Na zijn Rabobank-tijd heeft hij zijn grote werk ‘Met gevoel voor realiteit, over herkennen van betekenisgeving bij organiseren’ afgemaakt. Hij bracht zijn gedachtegoed onder in Stichting Sezen, waarin het verder is ontwikkeld en ook heeft geleid tot nieuwe initiatieven waaronder het CVPO. Van Dinten heeft bekendheid vanwege zijn waarnemingsvermogen en de manier waarop hij bij de behandeling van vraagstukken allerlei invloeden met elkaar verbindt.

Leonie van Dinten, secretaris en penningmeester

Leonie promoveerde als moleculair wetenschapper, werkte als onderzoeker o.a. in Parijs. Maakte op de universiteit op natuurlijke wijze de overgang van onderzoek naar organiseren en leiding geven. Ze keek in de keuken bij trainings- en adviesbureaus op het gebied van communicatie, leidinggeven en resultaatgericht human resource management. Sinds 2005 houdt ze zich bij bezig met vraagstukken op het gebied van passend organiseren, leiderschap en vooral ontwikkeling van organisaties. Ieder traject draait om het verbinden van ‘waar de organisatie voor bedoeld is’ met de vragen van klanten, patiënten, burgers, gasten en medewerkers: de vertaling van de dynamiek in de samenleving en de effecten daarvan op iedere specifieke organisatie naar ‘(aan)gepaste dienstverlening’. Het draait daarbij om dynamisering van werkprocessen: in het doen ontstaat beweging en vernieuwing. Ze is directeur van Bascole en Sezen Academy. Als bestuurslid van CVPO houdt ze zich onder andere bezig met overdracht van inzichten en kennis uit de Sezen Academy en Bascole in programma’s van CVPO.

John Luijben, bestuurslid 

John is hoofd HRM bij GGZ-instelling Rivierduinen. Tot begin 2016 was hij directeur HRM bij de ANWB, waar hij sinds 1984 werkzaam was. Eerder was hij daar manager Arbeidszaken, waarbij arbeidsomstandigheden, beleidsontwikkeling, beheer en inzet van HR-systemen, functiewaardering en ondersteuning van de medezeggenschap aandachtsgebieden waren. Arbeidsvoorwaarden en de onderhandelingen daarover hoorden daar ook bij. Hij startte zijn leidinggevende leven op z’n 24e en ontwikkelde zich breed en op verschillende niveaus: publiciteit, advertentiebedrijf, grafische productie, informatiemanagement, inkoop en logistiek. Kenmerkend voor zijn stijl van leidinggeven is dat hij rust brengt, dat zijn werkwijze niet bepaald wordt door een overdosis structuur, planningen, streefdata, mijlpalen en KPI’s. Als bestuurslid van CVPO gaat hij graag met werkgevers en artsen in gesprek over het verbeteren van (werk)omstandigheden, in de brede zin van het woord, waar mensen ziek zijn of dreigen uit te vallen.

Auke de Vries, bestuurslid

Auke is bioloog en jurist. Bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur deed hij bestuurskundige inzichten over het functioneren van de overheid op. Hij begon zijn loopbaan als secretaris van de korpsleiding van het gemeentelijke politiekorps van Nijmegen. Hij werd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als manager betrokken bij de organisatieontwikkeling van de Nederlandse politie naar een stelsel met regionale korpsen. Auke werkte een aantal jaren als consultant en is daarna overgestapt naar de staf van de Inspectie Leefomgeving en Transport waar hij senior-adviseur is. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw speelde Auke een actieve rol in de politiek als gemeenteraadslid. “In de tijd dat politiek nog over dingen ging die ertoe doen”, zoals hij zelf zegt. Als bestuurslid van CVPO heeft hij oog voor obstakels die mensen op hun weg tegenkomen in het ontwikkelen van eigen toekomstperspectieven.