0343 59 58 05 perspectief@cvpo.nl

Wij zijn er voor je als je merkt dat het nu steeds meer gaat

om wat en hoe je doet met anderen, voor de aarde en al wat leeft

en regels, oppervlakkigheid en babbelpraat je steeds meer tegenstaan.

Wij zijn er voor je als je merkt dat het nu steeds meer gaat

om wat en hoe je doet met anderen, voor de aarde en al wat leeft

en regels, oppervlakkigheid en babbelpraat je steeds meer tegenstaan.

Woorden geven aan hoe je in de wereld staat

Je wilt je vrij voelen, niet vastgezet, en de mogelijkheden kunnen ontplooien die je in je hebt. Organisaties moeten er zijn voor mensen en de samenleving, niet andersom. Je zou graag willen dat mensen respectvol met elkaar omgaan en niet de natuur en het milieu verzieken. Je wilt bouwen aan een toekomst voor jezelf en wie je liefhebt en kunnen hopen dat wat je voor ogen staat ook haalbaar is. Dat zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn, maar is het niet. Er zijn steeds meer invloeden die je moet negeren of ontwijken. Het bedrukt je, maakt moe terwijl je er niet goed de vinger achter kunt krijgen.

Lees verder

Onder woorden brengen van je oriëntatie

We gaven hen een lift. Hij was 18 en zij 22. Ze had een kunstopleiding gevolgd en zei dat ze een certificaat had om les te mogen geven. Na een jaar was ze gevlucht: de omstandigheden in haar school maakten lesgeven in kunst tot kwelling. Ze was net weer terug in Nederland na een reis van 2 jaar door Indonesië, Japan, China, Nepal. Ze voelde nu nog veel duidelijker wat ze hier miste, maar kon dat moeilijk onder woorden brengen. De jonge man viel haar bij en vroeg wat wij deden.

Lees verder

Onder woorden brengen van omstandigheden

Hij kwam uit een gegoede familie, was voor in de vijftig en vroeg of ik hem wilde helpen. Hij leidde een afdeling waar mensen ruzie hadden en wist daar geen raad mee. Hij vertelde dat hij in zijn jeugd nooit geleerd had met dit soort spanningen om te gaan. Als er spanning was kon hij zich terugtrekken en wachten tot de storm voorbij was. Hij had er geen ervaring mee dat ruziën over wie de definitie van de situatie mag bepalen uiteindelijk een winnaar oplevert, waarbij degene die het onderspit delft meestal moet vertrekken. Zo’n strijd woedde op zijn afdeling en hij moest zeggen wie moest vertrekken.

Lees verder: Multiculturaliteit

Woorden geven aan hoe je wilt werken

Wij vertelden over Sander. Die was ontdaan van een bijeenkomst van directie en medewerkers in zijn verpleeghuis. De directie was zich rot geschrokken: het verpleeghuis had heel slecht gescoord op decubitus (doorligplekken) een enorm pijnlijke aandoening. In de directievergadering was de conclusie getrokken dat de instructies er te weinig nadruk op legden. Ze hadden besloten een nieuw kwaliteitssysteem te gaan gebruiken. De medewerkers kregen bijgewerkte voorschriften waarop ze bij bewoners moesten letten en wat ze moesten doen.

Lees verder