0343 59 58 05 perspectief@cvpo.nl

Wat we doen

Zodra je onder woorden kunt brengen hoe je in de wereld staat gaat er een wereld voor je open

Betekenisgeving ‘doe’ je onbewust. In onze programma’s word je je bewust van de voor jou vanzelfsprekende patronen in betekenisgeving die je in de loop van je leven ontwikkeld hebt. Je bent in staat het er met anderen over te hebben en na verloop van tijd kun je ze bewust inzetten. We zoeken altijd de kortste weg om vormen van betekenisgeving aan te reiken, zowel in je oriëntatie als in de definitie van de situatie. In een intake-gesprek gaan we met je na wat je wilt en wenst.

Een programma bestaat minimaal uit 4-6 dagdelen en neemt een maand in beslag. Het langste vraagt 21 dagen en heeft een doorlooptijd van minstens 9 maanden. Dat lange programma is intensief en bedoeld voor wie (in zijn werk) met betekenisgeving aan de slag wil of voor wie het therapeutische karakter ervan wil ervaren. Je kunt ook kiezen voor een reeks kleine programma’s die elkaar versterken. Een begeleider is steeds nabij.

Bewustwording

Vormen van betekenisgeving zijn patronen die mensen gebruiken en die in waarnemen, taal, oordelen en handelingsrepertoire tot uitdrukking komen. Ze ontstaan in wisselwerking met anderen en je omgeving. In groepen met mensen die verschillende oriëntaties hebben, ga je verschillen in patronen en de effecten ervan ervaren.

We reiken de vier vormen van betekenisgeving aan in vier omgevingen waarin steeds één vorm van betekenisgeving domineert. Je voelt dan direct dat de vormen die bij jouw oriëntatie passen je gemakkelijk afgaan, terwijl de vormen die niet bij jouw oriëntatie passen je moeilijk liggen. De omgevingen zijn meestal in Nederland, maar het is ook mogelijk – en in sommige programma’s wenselijk – dat in verschillende landen te doen. Zodra je de vormen begint te onderscheiden ben je ze bewust en zal je ze overal gaan waarnemen. Er zijn vervolgprogramma’s waarin je jouw oordeelsvermogen en handelingsrepertoire uitbreidt.