0343 59 58 05 perspectief@cvpo.nl

Woorden geven aan hoe je wilt werken

Wat is er bij ons weg dat pijn niet meer een signaal is om te helpen?

Wij vertelden over Sander. Die was ontdaan van een bijeenkomst van directie en medewerkers in zijn verpleeghuis. De directie was zich rot geschrokken: het verpleeghuis had heel slecht gescoord op decubitus (doorligplekken) een enorm pijnlijke aandoening. In de directievergadering was de conclusie getrokken dat de instructies er te weinig nadruk op legden. Ze hadden besloten een nieuw kwaliteitssysteem te gaan gebruiken. De medewerkers kregen bijgewerkte voorschriften waarop ze bij bewoners moesten letten en wat ze moesten doen. De verwachting was dat er in korte tijd veel minder doorligplekken zouden zijn. Het was even stil gebleven in de bijeenkomst waar het plan gepresenteerd werd. Toen had Sander gevraagd: “Wat is er bij ons weg dat de pijn van mensen kennelijk niet meer een signaal is om direct te helpen?”

De woede-uitbarsting van de directie die daarop volgde zal Sander nooit meer vergeten. En zijn collega’s hadden zich in de bijeenkomst van hem afgewend. Hij werd daarna gekleineerd, voelde zich gegriefd. Hij vroeg zich af: “Ben ik gek of zijn zij het?” Het maakte hem onzeker. Hij voelde zich depressief, werken in die omgeving en omstandigheden werd vrijwel onmogelijk.

Juist toen hij kennis gemaakt had met vormen van betekenisgeving, begreep hij dat de directie vanuit rationele betekenisgeving naar doorliggen keek en hij vanuit sociale. En hij kon de verschillen opeens plaatsen. Hij was niet gek, zij ook niet, maar hij bleef vinden dat in een verpleeghuis sociale betekenisgeving de manier van werken en organiseren zou moeten bepalen. Met dat inzicht ging hij met de directie en collega’s in gesprek zonder dat het tot uitbarstingen leidde. Hij werd serieus genomen. Zijn invloed was duidelijk, zijn onzekerheid verdween. Hij voelde zich groeien en wilde een positie bereiken waarin hij de definitie van de situatie kon bepalen.

Lees verder: Voor wie?

Wie hier wat mee wil om te organiseren kan direct bij de Sezen Academy terecht.