0343 59 58 05 perspectief@cvpo.nl

Onder woorden brengen van omstandigheden

Wat omstandigheden bij het opgroeien met je doen

Hij kwam uit een gegoede familie, was voor in de vijftig en vroeg of ik hem wilde helpen. Hij leidde een afdeling waarin mensen ruzie hadden en wist daar geen raad mee. Hij vertelde dat hij in zijn jeugd nooit had geleerd met dit soort spanningen om te gaan. Als er spanning was kon hij zich terugtrekken en wachten tot het over was. Hij had er geen ervaring mee dat ruziën over wie de definitie van de situatie mag bepalen uiteindelijk een winnaar oplevert, waarbij degene die het onderspit delft meestal moet vertrekken. Zo’n strijd woedde op zijn afdeling en hij moest zeggen wie moest vertrekken.

Lees verder: Multiculturaliteit