0343 59 58 05 perspectief@cvpo.nl

Wat doet neoliberalisme?

Neoliberalisme staat voor gebruik van bedrijfskundige methoden en technieken in organisaties van de publieke en semipublieke sector. In die methode stelt de leiding doelen die ze door taakverdeling, planning en budgettering wil bereiken. Wat de organisatie doet wordt in producten uitgedrukt waarmee ze concurreert op een markt. Verbeteren wil zeggen dat er minder hulpbronnen worden gebruikt – er wordt efficiënter gewerkt – en het voordeel in geld kan worden uitgedrukt. De samenleving zorgt wel voor zichzelf.

Neoliberalisme verandert de betekenisgevende grondslag van organisaties

Veel mensen denken dat je zo moet organiseren en die methode op van alles kunt loslaten. Ze interpreteren die invoering als overgang op marktmechanismen, maar dat is bijzaak. De essentie is dat een organisatie uitgaat van zichzelf en rationaliteit gebruikt om haar doelen te bereiken. De combinatie zelfreferentiële-rationele betekenisgeving wordt grondslag.

Maar organisaties in de (semi-)publieke sector zijn van oorsprong op sociale-rationele en evolutionaire-rationele betekenisgeving gebaseerd. Neoliberalisme verandert de grondslag van zulke organisaties. Als je als medewerker ooit daarin begon omdat je anderen wilde helpen, pas je daarin plots niet meer. Je denkt al gauw dat het aan jou ligt. Bij ons kom je er snel achter of zij dan wel jij gek bent.

Lees verder: Woorden geven aan hoe je wilt werken